Ghana

Vi støtter meget fattige og fortabte børn i 3 områder af Ghana via Syvende Dags Adventistkirken. En glædelig nyhed er, at den ghanesiske regering netop har besluttet at tilbyde gratis skolegang i ’senior high school’, hvilket er en stor hjælp.

Ghanas økonomi er baseret på landbrug og eksport af kakao, guld, andre mineraler og olie. Landet står over for udfordringer som forurening af vandområder, overudnyttelse af naturressourcer, dårlig sanitet og affaldshåndtering, meget stor fattigdom, tidlige graviditeter, børnearbejde og børnehandel.

I nord i byen Tamale anvendes fadderbidragene først og fremmest til et dagligt måltid mad og skoleudgifter. Vores partner besøger ofte børnenes hjem for at sikre, at også familien støtter op om børnenes skolearbejde.

I det centrale Ghana i Kumasi-området hjælper vi børn på mange skoler ude i de fattige lokalområder. Vi har også ydet bidrag til fx uddannelsessteder, hvor de ældre elever kan opnå en håndværksuddannelse.

Vi hjælper også børn på 2 børnehjem, begge stiftet og drevet af voksne, der selv er opvokset på børnehjem. Det er en meget stor prioritet for Dansk Børnefond at hjælpe især denne gruppe af børn, som har mistet begge forældre, og hvor familien ikke har kunnet ’tage børnene til sig’.

I syd i hovedstaden Accra hjælper vi børn på ’Hansen Road School’. Skolens ledelse har for nyligt valg at ansætte 3 ekstra lærere til undervisning i engelsk, matematik og integreret videnskab i ønsket om at øge elevernes muligheder for en videregående uddannelse.

 

Rapporter fra særlige projekter

2019, Nana Deborah Safe Heaven Børnehjem, kr. 80.000

2019, Project Kwamanga School, kr. 125.000

2019, Nana Deborah Safe Heaven Børnehjem, kr. 32.000 (Læs mere)

2020, IT laboratorie Hansen Road School, kr. 24.000

2020, Kwamanga kindergarten, kr. 24.000