Velkommen til DANSK BØRNEFOND

Vi er en hjælpeorganisation, der siden 1981 har hjulpet børn og unge til at få en bedre fremtid gennem uddannelse, således at de kan tage ansvar for deres eget og andres liv.

Vi hjælper 1100 børn i Bangladesh, Gambia, Ghana og Sierra Leone, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Det gør vi ved betale en del af skoleudgifterne og sikrer, at de får et godt måltid mad i skoletiden, og hvor det er muligt, dækker vi også udgifter til medicin.

Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller poliske tilhørsforhold.

Et fadderskab koster 190 kr. om måneden. Et mad-fadderskab koster 55 kr. om måneden.

Vores samarbejdspartnere aflægger reviderede regnskaber og bliver besøgt af vore danske landeansvarlige hvert 3.-4. år, således at vi sikrer, at faddernes midler anvendes i henhold til de formål, de er givet.

Lokale bestyrelser er ansvarlige for at vælge blandt de børn, der søger fadderskab – dette sker ved grundige interview af børnenes pårørende. Vi modtager flere gange om året rapporter fra både børnene, skolerne samt den lokale ledelse.

Vi har fokus på kun at støtte de allerfattigste børn, som kun har én forælder eller er forældreløse.

Vi yder også tilskud til renovering af skoler, sanitetsbygninger mv.

Vi ønsker at takke alle vores trofaste faddere – nogle har hjulpet i 36 år – for jeres hjælp til børnene. Vi håber, at I vil fortsætte med at hjælpe og at I vil fortælle naboer og venner om Dansk Børnefond, så vi kan hjælpe flere børn.


Dansk Børnefonds daglige ledelse, landeansvarlige, IT-support og bestyrelse er ulønnede for at så mange midler som muligt kan gå til børnene.

Landeansvarlige:

Administration og økonomi:

Bestyrelsen består af:

  • Pia Elkjær, fysioterapeut, formand for Dansk Børnefond
  • Lise Rechter, regnskabskonsulent
  • Carl-David Andreasen, præst
  • Merethe Rasmussen, lærer
  • Arn Bjørnsfeldt, uddannelsesleder
  • Ina Luvin, regnskabschef

Revisor:

  • ReviFaxe i Fakse

Sponsor:

  • IT Operators, Ringsted

(har dit firma lyst til at være sponsor for Dansk Børnefond så kontakt os her)