Vi arbejder frivilligt for Dansk Børnefond!

Pia Elkjær

formand for Dansk Børnefonds bestyrelse fra januar 2022

”Det en glæde for mig, at få lov til at være frivillig i Dansk Børnefond. Her arbejder vi målrettet for at flere børn kommer i skole. Skolen er stedet, hvor de oplever ting og fordyber sig, får nye ideer, lærer at læse og skrive og lærer at tro på sig selv. Uddannelse er nøglen til en bedre fremtid for piger og drenge.

Det gør mig glad at være med i “team Dansk Børnefond”.

I mit civile arbejde i dag, er jeg fysioterapeut, og udover min fysioterapiuddannelse har jeg en master i Public Health. 

Jeg har boet og arbejdet i Sierra Leone i 3 år, som koordinator i et polio-rehabiliteringsprogram. Dernæst har jeg også i 10 år arbejdet som sundhedskoordinator i ADRA Danmark, og 12 år som frivillig medarbejder i Den danske hjælpefond, der også hjælper børn til at komme i skole.”

Lise Rechter

økonomi & administration

”Jeg har arbejdet som frivillig for Dansk Børnefond siden 2012 først som bestyrelsesmedlem og fra 2017 som bestyrelsesformand og daglig leder.

Min baggrund er regnskab og administration. I 2006-2008 var jeg økonomichef for ADRA Danmark og i dag arbejder jeg hos Adventistkirken i Danmark.

I årene 2010-2016 var jeg frivillig og bestyrelsesmedlem for Den danske hjælpefond, som også hjælper børn til skolegang. Jeg har altid elsket, når mine (nu tre voksne) børn har lært nyt og derfor ønsker jeg også, at alle verdens børn må få muligheden for at gå i skole og videreuddanne sig og på længere sigt få en bedre fremtid. Derfor er jeg frivillig i Dansk Børnefond.”

Nils Rechter

økonomi & administration

”Det er dejligt at kunne hjælpe børn til en bedre uddannelse, og jeg tror på, at uddannelse er den allerbedste måde vi kan hjælpe fattige lande på. Det er hjælp til selvhjælp, og vi har mange eksempler på at børn, der selv er blevet hjulpet med skolegang, får lyst til – når de er blevet voksne – at gøre en forskel for andre børn.

Jeg har gennem mange år arbejdet med økonomi og administration og har en baggrund som cand.merc. i regnskab og administrative systemer.

I to år var vi i Rwanda, hvor jeg var administrationschef på et universitet. Siden 2015 har jeg været ansat af ADRA Danmark som økonomichef og administrationschef – senest på deltid med ansvar for HR og IT.

Siden 2017 har jeg været frivillig for Dansk Børnefond.”

Maria Carius Larsen

Landeansvarlig for Ghana

“Det betyder meget for mig at kunne bidrage til, at børn fra andre dele af verden får muligheden for at skabe en bedre fremtid for dem selv og deres familie. Her gør Dansk Børnefond et vigtigt arbejde ved at hjælpe disse børn i skole, og det er jeg glad for at være en del af. Til daglig arbejder jeg som læge.”

Anja Østergaard Madsen

Landeansvarlig for Bangladesh

”Jeg er glad for at have været frivillig for Dansk Børnefond siden 2018. En god uddannelse er vigtig for at opnå en bedre fremtid. Derfor glæder det mig at være med til at understøtte børn i Bangladesh. Jeg har erfaring med frivilligt arbejde fra min tid i ADRA Ungdom. Jeg er uddannet Cand.mag. i Afrikastudier med en bachelor i historie.”

Helena Sara Jensen

Landeansvarlig for Gambia

“Jeg har arbejdet for Dansk Børnefond siden 2020. Jeg nyder at se resultaterne af vores fælles indsats og være med til at give børn en bedre fremtid gennem uddannelse. Jeg er ved at færdiggøre min master i uddannelsesvidenskab. Jeg brænder meget for uddannelse, og glæder mig over at kunne anvende min viden og kompetencer for børn gennem Dansk Børnefond.”

Merethe Rasmussen

Landeansvarlig for Sierra Leone

”Jeg har i ca. 30 år været uddannet lærer og har arbejdet på adventistskoler, i folkeskoler og med specialundervisning. Jeg har boet i Uganda en del år, hvor jeg har arbejdet for ADRA. På frivillig basis havde jeg to børnehjem, som jeg ydede hjælp med sponsorstøtte til ansættelse af personale og skolepenge til børnene. Desuden havde jeg ca. 50 børn og voksne studerende, som jeg var i kontakt med i forbindelse med håndteringen af sponsorstøtte. 

Jeg har altid været optaget af, at børn og voksne skulle uddanne sig, så de kan blive i stand til at klare sig i fremtiden. 

Jeg er glad for at hjælpe Sierra Leone gennem Dansk børnefond.”