Bliv fadder

For 190 kr. om måneden får et barn mulighed for god skolegang og et måltid mad hver skoledag.

for 55 kr. om måneden får et barn i Gambia eller Bangladesh et måltid mad hver skoledag.

Jeg vil få tilsendt foto og personlige oplysninger om barnet.

Jeg forpligter mig til, såfremt jeg ønsker at fadderskabet skal ophøre, at give mindst én måneds varsel herom.

Medlemskab af Dansk Børnefond

Som fadder bliver du automatisk medlem af Dansk Børnefond. Det årlige medlemskontingent på kr. 100 er en del af fadderskabsbidraget for januar måned. Kontingent er ikke fradragsberettiget.

Skattefradrag

Alle bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettigede efter Ligningslovens §8A og §12.Der kan opnås fradrag for maksimalt 18.300 kr. i 2024 efter §8A. Hvis du indgår en 10 årig forpligtelsesaftale iht. Ligningsloven §12 har du mulighed for at få skattefradrag for et større beløb. Ægtefæller har hvert sit fradrag.

For at vi kan indberette din gave til SKAT, er det nødvendigt, at vi har givers fulde CPR-nr.