Kulturstyrelsen har i 2018 nedlagt muligheden for at søge om hjælp til konkrete projekter. I flere år har vi modtaget omkring 300.000 kr. til hjælp til projekter på vores skoler. Vi er imidlertid meget taknemlige for i år at have modtaget 1,66 mio. kr. fra arv fra tidligere faddere. Det har givet os mulighed for at kunne fortsætte med at støtte særlige projekter på vores skoler gennem de næste 4-5 år.

Alt arbejde for Dansk Børnefond udføres af frivillige. Der er således ingen udgifter til løn. Administrationsprocenten var i 2017/18 på 4,5% som følge af den store arv. I 2018/19 forventes den at blive max 10%, hvoraf mere end halvdelen dækkes af tilskud fra Kulturstyrelsen og særlige gaver.

Hvordan anvendes fadderbidraget?

  • Skolepenge til barnet – 155 kr. (82%)
  • Skolepenge til børn uden fadder – 25 kr. (13%)
  • Administration i Danmark og besøg på skolerne – 10 kr. (5%)
  • Fadderbidrag pr. måned – 190 kr. (100%)