Kulturstyrelsen har i 2018 nedlagt muligheden for at søge om hjælp til konkrete projekter. I flere år har vi modtaget omkring 300.000 kr. til hjælp til projekter på vores skoler. Vi er imidlertid meget taknemlige for, at vi i 2018 modtog arv på 1,66 mio. kr. og i 2021 på 855.000 kr. fra tidligere faddere. Det har givet os mulighed for at kunne fortsætte med at støtte særlige projekter på vores skoler gennem de næste 4-5 år.

Alt arbejde for Dansk Børnefond udføres af frivillige. Der er således ingen udgifter til løn. Administrationsprocenten var i 2019/20 på 4,9% og i 2020/21 på 1,3%. Den største del af administrationsomkostningerne dækkes af tilskud fra Kulturstyrelsen og særlige gaver, så næsten hele fadderskabsbidraget bliver anvendt til at hjælpe børn.

Hvordan anvendes fadderbidraget?

  • Skolepenge til barnet – 162 kr. (85%)
  • Skolepenge til børn uden fadder – 20 kr. (11%)
  • Administration i Danmark og besøg på skolerne – 8 kr. (4%)
  • Fadderbidrag pr. måned – 190 kr. (100%)