• Nyt • Kunne du • Skolen • Bliv fadder • Kontakt •

 

Lidt om reglerne for fradrag for velgørenhed

Ifølge Ligningslovens §8 kan gaver til velgørenhedsorganisationer trækkes fra i skat. Organisationen skal dog være blandt de ca. 800 organisationer, der er §8-godkendt. Det er Dansk Børnefond.

De første 500 kr. givet til velgørenhed, kan ikke trækkes fra.

Det maksimale fradragsberettigede beløb i 2007 er 13.600 kr. I 2006 var beløbet  kun 6.800 kr.

Beløbet skal kunne dokumenteres ved en stikprøve, f.eks. ved at være doneret via girokort, PBS eller bankoverførsel. Kontanter doneret ved indsamlinger i f.eks. en raslebøsse kan dog ikke trækkes fra.

Det er kun gaver, der er fradragsberettiget. Medlemskontingent til en organisation kan ikke trækkes fra.

Benytter man gavebrevsordningen, hvor man forpligter sig til at betale en del af sin løn til en organisation i mindst ti år, er der fuldt fradrag for hele beløbet, dog maksimum 15 pct. af lønnen.

Fra 1. januar 2008 overtager organisationerne ansvaret for at opgøre velgørenhedsbidrag til SKAT. Privatpersoner kan så ikke længere selv opgive beløb via selvangivelsen. Det kræver, at man giver sit CPR-nummer til organisationen sammen med sin donation.


Send os dit CPR-nummer, så vi kan indberette dine bidrag til Skat.

Navn
Barnekode eller Faddernr.
CPR-Nummer
eMail


DANSK BØRNEFOND Vemmetoftevej 6 • 4640 Faxe • Telefon 5671 0078 • Telefax 5671 0130

Telefontid: Mandag -torsdag: 9.00-15.00 • Fredag: 9.00-12.00

eMail: info@danskbornefond.dk