• Nyt • Kunne du • Skolen • Bliv fadder • Kontakt •

 
Fjernadoption er langsigtet hjælp, derfor har vi først og fremmest satset på:

 
   
Undervisning
   
Mindst et dagligt måltid mad
   
Lægehjælp og operationer
   
Skolebygninger
   

Sanitære forhold

   
Brønde
       

Undervisning

Det er hårdt at gå i skole, det kræver slid og koncentration, når der er 40-60 eller flere elever i klassen. Det kræver afsavn fra familien. For den tid, børnene går i skole, tages fra arbejdet med at hente brænde, arbejde i marken, hente vand, passe mindre søskende. Og alligevel jubler de børn, der kommer ind i Dansk Børnefonds projekter. For viden ændrer tilværelsen. Kan du regne, er du sværere at snyde og kan du læse, er du ikke afhængig af andre.

Har du selv fået den gave, at gå i skole, vil du gøre meget for at dit barn får en bedre uddannelse end du fik. Hvad mere er, pigerne bliver senere gift og får dermed senere børn. Vort primære mål, er at flest mulig børn får i det mindste en grundskoleuddannelse. Men heldigvis har vi kunnet hjælpe mange videre til både det, der svarer til studentereksamen og videre på universitetet. Mange har fået praktiske uddannelser, hvad der ikke er mindre betydningsfuldt.

Mindst et dagligt måltid mad

Der kan ikke fyldes viden på tomme maver. Har du først én gang set, hvorledes et barn der ikke har fået mad en eller flere dage, hænger hen over skolebordet af træthed og udmattelse, ved du, det er vigtigt. Derfor har netop dette punkt været så afgørende.

Lægehjælp og operationer

Vi har kunnet hjælpe mange børn med en operation f.eks. for en gane/læbespalte eller i forbindelse med polio. Vi har hjulpet med specialfodtøj, krykker, kørestol eller gangvogne. Hvilken forskel har det ikke gjort, selv at kunne bevæge sig, at få en uddannelse og en fremtid og ikke være henvist til tiggeri. Endvidere sørger alle vore projekter for, at børnene får vaccinationer og nødvendig lægehjælp Ligeledes er man meget opmærksom på AIDS problematikken.

Skolebygninger

Rundt i verden står skolebygninger og hele skoler, som Dansk Børnefond har skaffet midler til gennem fonde Vi står i stor taknemmelighed til disse fonde. Det har betydet at hundreder af børn har fået mulighed for at gå i skole under rimelige forhold, hvor der ikke er risiko for at bygningen falder sammen. Eller man i det hele taget har en skole.

Et lille eksempel kan være Jakarayili skolen, i Tamale. Her bestod skolen engang af nogle stolper med et faldefærdigt stråtag. I dag er der en fin skole, der rækker fra børnehaveklasse til Senior Sec. klasser.

Sanitære forhold

Ved mange af skolerne, specielt i Afrika og Indien, er der ikke latriner på skolen. Dette medfører, at børnene træder af på naturens vegne rundt omkring, hvor man kan finde en plads. At dette er meget uhensigtsmæssigt og medfører mange sygdomme, er indlysende. Derfor har det været dejligt, at vi talrige steder har kunnet være med til at bygge latriner på skolerne, mange gange har de ældste elever sammen med forældrene taget del i arbejdet. Her skal nævnes en lille pudsig ting. Under besøg i Ghana, oplevede vi, at der var sat hængelås på latrinerne. Forklaringen var, at nu havde man fået de fine nye latriner, dem skulle der passes på. Børnene måtte ned på kontoret for at låne nøglen. Et andet sted låste man efter skoletid, idet landsbyens beboere ellers benyttede dem.

Brønde

Vand, rent vand er en livsnødvendighed.

Herhjemme tager vi det som en selvfølge, at der er vand i hanen. Men mange steder, hvor vi arbejder, må man gå langt efter vand, ja nogle steder er man henvist til vand fra floden, der også bliver brugt til at bade i, til at vaske tøj og hvor dyrene går ned og drikker og bader. Lykkeligvis har det været muligt at skaffe midler til at få gravet brønde, eller få renoveret eksisterende. En gruppe kvinder er blevet oplært i at vedligeholde brøndene og får supervision og hjælp, hvis der er problemer, de ikke selv kan klare. Disse projekter har været til stor gavn for tusindvis af mennesker.

Dette er blot hovedlinjerne i vort arbejde, meget andet kunne føjes til.


DANSK BØRNEFOND Søllerødlund 21 • 2840 Holte • Telefon 5671 0078

Telefontid: Mandag -torsdag: 9.00-15.00 • Fredag: 9.00-12.00

eMail: info@danskbornefond.dk