• Nyt • Kunne du • Skolen • Bliv fadder • Kontakt •

 
Dansk Børnefonds fokus

 

Formandsrapport for Dansk Børnefond ved årsmødet den 23. januar 2013.

Når dråber bliver til have.

(Uddrag)

Dansk Børnefond har i mere end 30 år haft som sin første prioritet og eksistensberettigelse at sikre børns mulighed og ret til en grundskoleuddannelse. Og naturligvis er fokus på børn i de fattigste lande.

Egentlig er det et meget ambitiøst mål, som ligger langt uden for en lille organisations formåen. Og det har været let at tænke, at vores indsats kun er som en dråbe i havet. Men vi har holdt fast i vores mål, og gennem årene er mange organisationer fremstået, som støtter op om samme mål, og i dag er de dråber med hjælp til børn, som vi gennem årene har kunnet lade falde, ved at blive til oceaner.

For 12 år siden, i år 2000, var verdens statsledere og regeringsledere samlet i FN-regi og skrev under på, hvad der siden er blevet kaldt ”de otte 2015 mål”. De er alle mål, som skal give mennesker i verdens fattigste lande bedre liv og muligheder for en værdig fremtid. 2015 nærmer sig og mange steder er der sket store fremskridt, men skal vi nå de mål som hele verden har givet håndslag på, skal udviklingen ske i et hurtigere tempo.

Mål nummer 2 i 2015-målene lyder sådan: ”Inden 2015 skal alle børn, drenge som piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.”

Med vedtagelsen af dette mål, er Dansk Børnefond kommet i selskab med nogle af verdens største hjælpeorganisationer, og hvad der engang lignede små dråber af hjælp, er nu blevet til floder, der spreder sig ud over verdens fattigste lande. I dag kan vi læse om, at andelen af børn i skolealderen i verdens udviklingslande, der er indskrevet I grundskolen er steget fra 82 % i 1999 til 90 % i 2010.

Der er stadig en stor og vigtig opgave for os på vej mod målet, at give alle børn i verden mulighed for skolegang, men vi er ikke alene om opgaven, og når vi ser fremskridtene, har vi mod til at fortsætte.

I sin årsrapport skriver Inger Mortensen: ” Ingen af os kan hjælpe alle, men vi kan alle hjælpe en, som regndråber, der bliver til gavn, hvor de falder.”

Og sådan vil vi tænke i taknemmelighed over, at vi i dag er mange organisationer, som står sammen om opgaven.

Digterpræsten Johannes Møllehave skriver stærkt om dråbens betydning i sit digt: En dråbe af godhed.

Det er dumt, hvad du sir
skønt du er så begavet
at godheden kun er
en dråbe i havet

Hvad udretter dråben
hvis den er alene
hvis verden er ond
og som bygget af stene

For dråben står mangen
en mulighed åben
selv stenene udhules
med tiden af dråben

En dråbe af godhed
er også en gave
når dråber forener sig
bli´r de til have

En dråbe af godhed
gir mod til at håbe
en dråbe af godhed
trods alt dog en dråbe

Og dråber skal læske
de tørstende ganer
gi´ liv og forene sig
til oceaner

(Johannes Møllehave)
Regnemark d.23/1 2013
Carl-David Andreasen


DANSK BØRNEFOND Søllerødlund 21 • 2840 Holte • Telefon 5671 0078

Telefontid: Mandag -torsdag: 9.00-15.00 • Fredag: 9.00-12.00

eMail: info@danskbornefond.dk